Prowadzimy stały monitoring dostarczanych chłodziw wg.ustalonego harmonogramu.

Badane parametry; 

 • stężenie wg.refraktometru ( % )
 • stężenie metodą chemiczną ( % )

  400x225moz screenshot

 • temp.( st.C )
 • twardość emulsji ( dh)
 • pH
 • konduktancja(G)
 • formaldehyd(mg/l.-HCHO)
 • nitrite(mg/l-NO2)
 • ilość oleju obcego(%)
 • poziom rozwoju mikroorganizmów

Ponadto przeprowadzamy badanie odporności na pienienie i poziom ochrony korozyjnej metodą Forda i Herberta , oraz inne badania wg. potrzeb.

Raporty dostarczane są w formie elektronicznej odpowiednim służbom.

Poradnik dla użytkowników chłodziw emulgujących czytaj więcej