39

a forside

paspolimerowypaspolimerowyplaski
SKIMMER OLEJOWY T- 39SKIMMER OLEJOWY T-APasy zbierające do skimmerów z PVC ,PU, Polimer i inne.
om3tmixmaxs.jpg  
Mieszalnik T- 60
Mieszalnik MIX-T
Mieszalnik Hydro Master
Mieszalnik Zebra
Mieszalnik Dosatron
images 283c613010a 
refraktometr0-20%
  zestaw do monitoringumaty podkładowe

włókniny filtracyjne

maty filtracyjne

 

 

 

Niezależne układy filtracyjne do maszyn CNC ,

Conveyor Filter System”CF 700″ 

opcje;  250 , 500 , lub 1000 – szerokość włókniny filtracyjnej

filtracja1

Zapytania; biuro@rudderoil.com