Prawidłowy dobór chłodziwa

 
          Prawidłowy dobór koncentratu służącego do zrobienia chłodziwa stosowanego w obróbce metali wymaga dużej wiedzy oraz uwzględnienia wielu indywidualnych aspektów, pomijając takie rzeczy zasadnicze, jak rodzaj obrabianego materiału, rodzaj obróbki, warunki pracy: częstotliwość wymiany chłodziwa. Analizie podlega także skład chemiczny, np. zawartość oleju mineralnego, czy też charakter stosowanych dodatków uszlachetniających.

          Można stwierdzić, że w przeciwieństwie do wielu grup środków smarowych to oleju do obróbki metali nie można dobierać bez szczegółowej wiedzy o warunkach pracy oraz przeprowadzenia próby testowej (jeżeli jest to możliwe). Tym bardziej że w grupie olejów obróbkowych nie mamy jasnych i czytelnych norm określających jakość oleju, jak to ma miejsce np. w olejach silnikowych, gdzie oprócz specyfikacji międzynarodowych funkcjonuje szereg norm producentów pojazdów, co przekłada się na bardzo prosty i bezpieczny sposób doboru oleju.

           Dodatkowo często dochodzi tu analiza wody służącej do wytworzenia gotowej emulsji. Należy także dodać, że jak w żadnej innej grupie produktów smarowych, tak w przypadku olejów obróbkowych wybór oleju wyższej jakości przekłada się w znaczący sposób na oszczędności powstałe w czasie procesu eksploatacji.