Właściwa eksploatacja chłodziw

              Prawidłowa eksploatacja chłodziwa zależy od wielu czynników. Wymieńmy tutaj kilka najważniejszych. W początkowym etapie najbardziej istotne jest odpowiednie przygotowanie układu przed zalaniem maszyny świeżą emulsją. Należy oczyścić i zdezynfekować odpowiednimi środkami zbiorniki oraz magistralę olejową. Jeżeli zachodzi taka konieczność, należy dostępne fragmenty instalacji wyczyścić w sposób mechaniczny, pozbywając się dzięki temu złogów i zanieczyszczeń stałych.

             Aby utrzymać chłodziwo w odpowiednim stanie, przede wszystkim należy utrzymywać obrabiarki w czystości, systematycznie usuwać wióry i ścier (np. szlam szlifierski) oraz starać się unikać zanieczyszczania różnymi przedmiotami czy rzeczami, które na co dzień używamy do produkcji i nie tylko. Lista „niepożądanych rzeczy” rzeczy, które możemy znaleźć w pracującym chłodziwie, jest bardzo długa i nie ogranicza się tylko do resztek jedzenia, papierosów czy papierów. Zdarzają się też dość częste przypadki narzekania na jakość stosowanych chłodziw, jednak wielu użytkowników nie zdaje, lub nie chce zdawać sobie sprawy, że za złą ich jakość bardzo często odpowiada niewłaściwa eksploatacja.

            Kolejnymi istotnymi elementami są właściwe dozowanie dolewek oleju i monitoring chłodziwa w czasie pracy. Jeżeli chodzi o uzupełnienia, to dostawca oleju powinien przekazać odpowiednie procedury klientowi, a każdy użytkownik powinien o takie to w zależności od wielkości zakładu oraz ilości stosowanego chłodziwa można ustalić optymalny sposób postępowania. Monitoring, badania oraz opieka nad chłodziwem nie są tanie, dlatego inne postępowanie i zakres czynności będzie obowiązywał w przypadku dużych zakładów z centralnym układem dozowania chłodziw, a inne w mniejszych zakładach z mniejszą liczbą maszyn i z indywidualnymi układami dozowania chłodziwa.

          Do podstawowych badań, które można wykonywać często i które można zrealizować niewielkim kosztem przy wykorzystaniu prostego sprzętu, należą -pomiar pH przy użyciu specjalnych pasków, oraz stężenia dzięki zastosowaniu refraktometru. Badania te z wystarczającą dokładnością zobrazują zmiany zachodzące w chłodziwie. Przy centralnych układach, gdzie pracuje bardzo duża ilość chłodziwa, wykonuje się dodatkowo badania związane z jego oceną po kątem własności antykorozyjnych, anty piennych, czy też analizuje się zawartość mikroorganizmów.

          Na rynku dostępna jest cała gama urządzeń do regeneracji chłodziw – między innymi wirówki separujące olej obcy i cząsteczki stałe, a także separatory grawitacyjne z UV .