Prowadzimy stały monitoring dostarczanych chłodziw wg.ustalonego harmonogramu.

Badane parametry; 

 • stężenie wg.refraktometru ( % )
 • stężenie metodą chemiczną ( % )400x225moz screenshot
 • temperatura ( st.C )
 • twardość ( dH)
 • poziom pH
 • nitrite (mg/l-NO2)
 • ilość oleju obcego(%)
 • poziom rozwoju mikro organizmów ( podłoże TTC i Rose Bengal agar)
 • konduktancja (uS)
 • zawartość rozpuszczonych cząsteczek stałych ( ppm)
 • badania odporności na korozje ( metoda / Herbert ,oraz Ford)
 • badanie odporności na pienienie 

Raporty dostarczane są w formie elektronicznej do działu UR .

Poradnik dla użytkowników chłodziw emulgujących czytaj więcej