alfie400s

ponadto;

  • Filtracja oleju pracującego w urządzeniach np.układy smarowania turbin energetycznych, sprężarek, układy hydrauliczne pras,wtryskarek i inne.

Usługa filtracji oleju – etapy:

  1. pobranie próbek oleju przed wykonaniem usługi.
  2. filtracja oleju w pracującym urządzeniu ,aż do uzyskania stabilnej klasy czystości i cykliczna kontrola klasy czystości.
  3. pobranie próbek oleju po zakończeniu usługi.
  4. wykonanie orzeczenia oraz sprawozdania z usługi dla klienta.

 Gwarantujemy uzyskanie klasy czystości oleju na poziomie 14/11 wg ISO 4406 (5 wg NAS 1638). Podczas filtracji kontrolujemy na bieżąco poziom czystości filtrowanego oleju.Poziom klasy czystości jest kryterium pozwalającym stwierdzić moment zakończenia filtracji.

Po wykonaniu usługi dostarczamy klientowi orzeczenie, zawierające wyniki analiz klasy czystości oleju przed i po wykonaniu usługi.