Wykonujemy badania laboratoryjne środków chłodząco-smarujących emulgujących w zakresie ;

 • stężenie metodą chemiczną / %
 • stężenie refraktometrem / %
 • poziom / ph ,
 • twardość emulsji / dH , 
 • poziom biocydu ,
 • odporność na pienienie ,
 • odporność na korozję – metoda/ Ford i Herbert ,
 • badanie na zawartość bakterii,grzybów,drożdży (TTC / Rose Bengal )
 • przewodność elektryczna / μS
 • rozpuszczone cząsteczki stałe / ppm

,ponadto wykonujemy analizy laboratoryjne podstawowych parametrów fizykochemicznych oleju. Wyniki w postaci orzeczenia są wysyłane na pocztą elektroniczną.

Analizy podstawowych parametrów fizykochemicznych:

 
Lp.Rodzaj oznaczenia/analizyWykonanie wg normy
1.Gęstość w temperaturze 20 °C [g/dm3]PN-ISO 3675:1997
2.Lepkość w temperaturze 40 °C [mm2/s]PN-81/C-04011
3.Temperatura zapłonu [°C] lub [K]PN-82/C-04008/
4.Zawartość wody – metoda destylacyjnaPN-83/C-04523
5.Liczba kwasowa [mg KOH/g cieczy]PN-81/C-04066
6.Klasa czystości (metoda mikroskopowa ISO 4407)PN – ISO 4407
7.Korozja na płytkach: miedzianej, stalowej w T = 120 °CPN-85/C-04093

Świadczymy, także usługi analityczne innych parametrów oleju przy współpracy z Politechniką Wrocławską i  Krakowską , oraz instytutami naukowymi posiadającymi akredytacje na wykonywanie analiz wymienionych w poniższej tabeli.

Analizy innych parametrów oleju:

Lp.Rodzaj oznaczenia/analizyWykonanie wg normy
1.Zawartość wody – metoda K. Fischera, czułość 5 do ppm PN-81/C-04959
2.Zdolność do emulgowaniaPN-86/C-04093
3.Oznaczanie liczby deemulgacyjnejPN-79/C-04110
4.Odporność na utlenianieASTM D2272 (RBOT)
5.Skłonność do pienieniaPN-85/C-04055
6.Zawartość inhibitora utlenianiaspektrometria IR
7.Zdolność do wydzielania powietrza w temp. 50 °CPN-79/C-04174

Przy wysyłaniu próbki prosimy podać rodzaj żądanych analiz oraz dołączyć (lub przesłać je osobno fax lub e-mail) następujące dane o próbce, jeżeli są znane:

 • rodzaj (lub nazwa) oleju oraz producent oleju,
 • czas pracy oleju,
 • maszyna lub urządzenie w którym olej pracuje,
 • pojemność zbiornika oleju,
 • data pobrania próbki,

Pojemnik (butelka z tworzywa sztucznego lub szklany słoik) powinny być czyste i suche. Należy pamiętać o zabezpieczeniu pojemnika z próbką przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu.