Prowadzimy szkolenia z eksploatacji chłodziw dla liderów i operatorów w siedzibie klienta w zakresie ;  

  • przygotowanie układów do wymiany chłodziwa 
  • przygotowanie roztworu chłodziwa
  • monitoring parametrów fizyko-chemicznych chłodziwa 
  • reagowanie na niepożądane zjawiska 
  • prowadzenie dokumentacji
  • niezbędne narzędzia
  • środki bezpieczeństwa
  • ekonomia
  • inne zagadnienia związane ze specyfiką produkcji klienta

Prawidłowy dobór chłodziwa czytaj więcej

Właściwa eksploatacja chłodziw czytaj więcej